Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://www.omega.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
31.03.2017 року черговими загальними зборами акціонерів АСК «ОМЕГА» (Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 1/17 вiд 31.03.2017 року) прийнято рішення про:
1)  припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:
– Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни (паспорт серії СТ 436768, виданий Ірпінським МВ Управління ДМС України в Київській області 15.10.2014 р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень голови Наглядової ради згідно Статуту. Таранець С.Й. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
– Артеменко Олега Олександровича (паспорт серії СН № 057500, виданий Залізничним РУ ГУ МВС у м. Києві 23.01.1996р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень члена Наглядової ради згідно Статуту. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
– Гутіної Валерії Борисівни (паспорт серії СН № 153135, виданий Мінським РУГУ МВС України у м. Києві 13 лютого 1996 р.) у зв’язку iз закінченням строку дії її повноважень згідно Статуту. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
2) обрання членами Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:
– Таранець Світлану Йосипівну (паспорт серії СТ 436768, виданий Ірпінським МВ Управління ДМС України в Київській області 15.10.2014 р.). Протягом останніх п’яти років Таранець С.Й. обіймала наступні посади: з 08.09.2008р.– начальник сектору АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Таранець С.Й. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Таранець С.Й. є незалежним директором. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки
– Гутіної Валерії Борисівни (паспорт серії СН № 153135, виданий Мінським РУГУ МВС України у м. Києві 13 лютого 1996 р.). Гутіна В.Б. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: заступник директора з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА» – з 01.02.97р. по т.ч. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гутіна В.Б. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» – ПрАТ «Ділові партнери». Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки
– Артеменко Олега Олександровича (паспорт серії СН № 057500, виданий Залізничним РУ ГУ МВС у м. Києві 23.01.1996р.). Артеменко О.О. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Банк «Фінанси та Кредит», начальник управління адміністрування операцій з ЦП; ПрАТ «Ділові Партнери», заступник директора з корпоративних питань. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Артеменко О.О. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» – ПрАТ «Ділові партнери».Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.;
3) припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА»:
– Ландиги Світлани Олексіївни (паспорт серії СМ № 119679 виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 29.06.1999р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії згідно Статуту. Ландига С.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
 – Ананьєвої Аліни Анатоліївни (паспорт серії СТ № 071209 виданий Бориспільським ГО ГУ МВС України в Київській обл. 31.10.2008р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії згідно Статуту. Ананьєва А.А. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
 – Примушка Віктора Євгеновича (паспорт серії СН № 105037, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 05.03.1996р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії згідно Статуту. Примушко В.Є. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебували у складі Ревізійної комісії – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
4) обрання членами Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА»:
– Ландигу Світлану Олексіївну (паспорт серії СМ № 119679 виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 29.06.1999р.). Протягом останніх п’яти років Ландига С.О. обіймала наступні посади: начальник управління планування та економічного аналізу АСК «ОМЕГА». Ландига С.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки;
– Дощинську Тетяну Іванівну (паспорт серії СН № 072638, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 листопада 1995 року). Протягом останніх п’яти років Дощинська Т.І. обіймала наступні посади: 29.10.2012 по т.ч. –АСК «ОМЕГА»: з 29.10.2012 по 29.05.16 – начальник відділу медичного страхування Управління медичного страхування Дирекції зі страхування; з 30.05.16 по т.ч. – заступник директора з фінансів з операційної діяльності Фінансової дирекції. Дощинська Т.І. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки
– Примушко Віктора Євгеновича (паспорт серії СН № 105037, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 05.03.1996р.). Примушко В.Є. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: керуючий справами Управління справами АСК «ОМЕГА». Примушко В.Є. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.
 

АСК “Омега” – Генеральний страховий партнер Spartan Race Ukraine 2020.

11.09.2020

Новий офіс страхової компанії «ОМЕГА»

07.09.2020

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та АСК «Омега» уклали договір про співпрацю

03.08.2020

Клієнт АСК «ОМЕГА» отримав відшкодування в сумі 339 904,67 гривень

26.06.2020