Сообщение о возникновении особенной информации эмитента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://www.omega.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
31.03.2017 року черговими загальними зборами акціонерів АСК «ОМЕГА» (Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 1/17 вiд 31.03.2017 року) прийнято рішення про:
1)  припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:
— Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни (паспорт серії СТ 436768, виданий Ірпінським МВ Управління ДМС України в Київській області 15.10.2014 р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень голови Наглядової ради згідно Статуту. Таранець С.Й. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
— Артеменко Олега Олександровича (паспорт серії СН № 057500, виданий Залізничним РУ ГУ МВС у м. Києві 23.01.1996р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень члена Наглядової ради згідно Статуту. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
— Гутіної Валерії Борисівни (паспорт серії СН № 153135, виданий Мінським РУГУ МВС України у м. Києві 13 лютого 1996 р.) у зв’язку iз закінченням строку дії її повноважень згідно Статуту. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
2) обрання членами Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:
— Таранець Світлану Йосипівну (паспорт серії СТ 436768, виданий Ірпінським МВ Управління ДМС України в Київській області 15.10.2014 р.). Протягом останніх п’яти років Таранець С.Й. обіймала наступні посади: з 08.09.2008р.– начальник сектору АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Таранець С.Й. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Таранець С.Й. є незалежним директором. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки
— Гутіної Валерії Борисівни (паспорт серії СН № 153135, виданий Мінським РУГУ МВС України у м. Києві 13 лютого 1996 р.). Гутіна В.Б. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: заступник директора з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА» — з 01.02.97р. по т.ч. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гутіна В.Б. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» — ПрАТ «Ділові партнери». Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки
— Артеменко Олега Олександровича (паспорт серії СН № 057500, виданий Залізничним РУ ГУ МВС у м. Києві 23.01.1996р.). Артеменко О.О. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Банк «Фінанси та Кредит», начальник управління адміністрування операцій з ЦП; ПрАТ «Ділові Партнери», заступник директора з корпоративних питань. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Артеменко О.О. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» — ПрАТ «Ділові партнери».Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки.;
3) припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА»:
— Ландиги Світлани Олексіївни (паспорт серії СМ № 119679 виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 29.06.1999р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії згідно Статуту. Ландига С.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
 — Ананьєвої Аліни Анатоліївни (паспорт серії СТ № 071209 виданий Бориспільським ГО ГУ МВС України в Київській обл. 31.10.2008р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії згідно Статуту. Ананьєва А.А. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
 — Примушка Віктора Євгеновича (паспорт серії СН № 105037, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 05.03.1996р.) у зв’язку iз закінченням строку дії повноважень члена Ревізійної комісії згідно Статуту. Примушко В.Є. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебували у складі Ревізійної комісії – з 31.03.2014р. по 31.03.17р.;
4) обрання членами Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА»:
— Ландигу Світлану Олексіївну (паспорт серії СМ № 119679 виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 29.06.1999р.). Протягом останніх п’яти років Ландига С.О. обіймала наступні посади: начальник управління планування та економічного аналізу АСК «ОМЕГА». Ландига С.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки;
— Дощинську Тетяну Іванівну (паспорт серії СН № 072638, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 листопада 1995 року). Протягом останніх п’яти років Дощинська Т.І. обіймала наступні посади: 29.10.2012 по т.ч. –АСК «ОМЕГА»: з 29.10.2012 по 29.05.16 – начальник відділу медичного страхування Управління медичного страхування Дирекції зі страхування; з 30.05.16 по т.ч. – заступник директора з фінансів з операційної діяльності Фінансової дирекції. Дощинська Т.І. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки
— Примушко Віктора Євгеновича (паспорт серії СН № 105037, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 05.03.1996р.). Примушко В.Є. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: керуючий справами Управління справами АСК «ОМЕГА». Примушко В.Є. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.
 

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022