0 800 30 10 10

Українська

Розумні рішення в страхуванні

Ми з вами з 1994 року

uk

ru

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ

Повідомляємо, що 23.02.2023 Правління Національного банку України прийняло рішення № 70-рш “Про анулювання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ОМЕГА” ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг”. Рішення Правління набирає чинності з 24.02.2023.
З огляду на вказане рішення АСК «ОМЕГА» з 24.02.2023 року втрачає право:
1) укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) страхування;
2) укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) страхування, які призводять до збільшення зобов’язань АСК «ОМЕГА» перед клієнтами, уключаючи договори перестрахування.

Не зважаючи на прийняте НБУ рішення, АСК «ОМЕГА» продовжить виконувати свої зобов’язання за договорами страхування до закінчення строку їх дії.

 

Розділ

Інформація

1. Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової
установи
1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА»
1.2. Код ЄДРПОУ 21626809
1.3. Місцезнаходження Код території за КОАТУУ 8039100000

Україна, 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 48-Г, літ А

1.4. Адреса електронної пошти та контактний номер телефону omega@omega.ua

(044)486-68-16

1.5. Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації: 10.11.1994

Дата запису: 30.12.2004

Номер запису: 10741200000004135

2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою 23.02.2023 Правлінням Національного банку України прийнято рішення № 70-рш “Про анулювання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ОМЕГА” ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг”.

Рішення набирає чинності з 24.02.2023 року.

3. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які
здійснюють контроль за фінансовою установою)
Вказані тут
4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової
установи
4.1. Склад Наглядової ради Тарасенко Сергій Вадимович — Голова Наглядової Ради

Гутіна Валерія Борисівна — член Наглядової Ради

Бунецька Юлія Дмитрівна — член Наглядової Ради

4.2. Склад Виконавчого органу Карагаєв Павло Анатолійович — Президент, Голова Правління
5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Відсутні
6. «Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ, щодо ліцензій та дозволів, виданих АСК «ОМЕГА» Розміщені на сайті Товариства тут
7. Інформацію про умови та порядок надання фінансових послуг АСК «ОМЕГА» здійснює надання послуг зі страхування у відповідності до
правил страхування тут  та нормативних актів
8. Річна фінансова та консолідована звітність Розміщені на сайті Товариства тут
9. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство,
застосування процедури санації фінансової установи
Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось,
процедура санації не застосовувалась
10. Рішення про ліквідацію фінансової установи Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося
11. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню
відповідно до Закону
Розміщено за посиланнями звіт та особлива інформація
12. Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів
ії виконавчого органу
Члени виконавчого органу не володіють акціями Товариства
13. Ціна/тарифи фінансових послуг Ціна та тарифи на послуги зі страхування залежить від вибраних умов
страхування, які пропонує АСК «ОМЕГА», та визначається у відповідності з
нормативними актами у сфері страхування та Правилами добровільного
страхування
14. Перелік власних вебсайтів АСК «ОМЕГА», які використовуються для надання послуг у сфері страхування та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності АСК «ОМЕГА», умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів omega.ua

 

Інформація споживачам на виконання вимог Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

(тут інформація згідно зі ст.12 Закону про фінпослуги)

 

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ

 

  • Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг (тут)
  • Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг (тут)
  • Схематичне зображення структури власності (тут)

 

 

ДІЗНАЙТЕСЬ ПРО ВИГІДНІ УМОВИ ДЛЯ ПОСТІЙНИХ ТА НОВИХ КЛІЄНТІВ
Для розрахунку заповніть, будь ласка, форму. Співробітник АСК «Омега» зателефонує Вам найближчим часом