ГАРЯЧА ЛІНІЯ

0 800 30 10 10

Українська

Розумні рішення в страхуванні

Ми з вами з 1994 року

uk

ru

Інформація споживачам

ІНФОРМАЦІЯ СПОЖИВАЧАМ НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

 

АСК «ОМЕГА» внесена до реєстру фінансових установ 24.06.2004 р., рішення № 1224, реєстраційний номер 11101241. Свідоцтво про державну реєстрацію фінансової установи серії СТ № Б0000018 від 07.08.2020 року. Свідоцтво тут.

АСК «ОМЕГА» має право на надання послуг страхування відповідно до ліцензій тут.

Перелік ліцензій тут.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАРТІСТЬ, ЦІНУ/ТАРИФИ, РОЗМІР СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ

Розмір страхового платежу залежить від предмету договору страхування, страхової суми, строку страхування та інших конкретних чинників. Детальні умови договору страхування, включаючи ціну страхової послуги (розмір страхового платежу), визначені проектом договору страхування, який надається клієнту до його укладання.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється у наступному порядку:

 

Скарга до АСК «ОМЕГА»

У випадку, якщо клієнт АСК «ОМЕГА» вважає, що з боку страхової компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до Президента АСК «ОМЕГА» Павла Карагаєва шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів:

• письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження АСК «ОМЕГА»: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48Г, літ. А;

• електронною поштою на адресу: omega@omega.ua

• усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: (044) 486-68-16.

 

Скарга до Національного банку України

Також, клієнт АСК «ОМЕГА» може звернутись до Національного банку України як органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, тел. 0 800 505 240

Сайт: https://bank.gov.ua/

Процедура звернення до Національного банку України знаходиться за посиланням.

 

Скарга до Моторного (транспортного) страхового бюро України.

З приводу послуг у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (ОСЦВВНТ) клієнт може звернутись до Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Місцезнаходження: м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 8

Поштова адреса: 02002, Київ-2, а/с 272

Сайт: http://www.mtsbu.ua

 

НАЯВНІСТЬ ГАРАНТІЙНИХ ФОНДІВ ЧИ КОМПЕНСАЦІЙНИХ СХЕМ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА

АСК «ОМЕГА» на виконання вимог статті 30 Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема щодо вимог наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

АСК «ОМЕГА» є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України та відповідно до вимог законодавства України сплачує до фонду захисту потерпілих гарантійні внески.

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) Страхувальник (споживач) має право на відмову від договору страхування до моменту його фактичного підписання.

б) Заяви, анкети та інші документи, які надаються Страхувальником (споживачем) Страховику як намір на укладання договору страхування, не є зобов’язанням Страхувальника до укладання такого договору страхування. Страхувальник (споживач) має право відмовитися від Договору страхування в будь-який момент до укладання такого Договору.

в) Строк дії договору страхування встановлюється за домовленістю Страховика та Страхувальника (споживача) індивідуально, відповідно до правил страхування, затверджених АСК «ОМЕГА», обраних умов страхування та/або на підставі законодавчих актів, які можуть передбачати встановлення мінімального строку дії договору обов’язкового страхування.

г) Наявність у клієнта права розірвати договір чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання послуги страхування зазначені в статті 28 Закону України «Про страхування» і передбачають наступне:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника.

Про намір достроково припинити дію договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити страховика не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

ґ) Внесення змін та доповнень до договору можливе лише за взаємною письмовою згодою страховика та страхувальника. Оформлюється шляхом укладання додаткового договору до Договору страхування та підписується Страховиком і Страхувальником.

д) Збільшення фіксованої процентної ставки (страхового тарифу) за договором страхування без письмової згоди Страхувальника (споживача) неможливе. Зміна процентної ставки (страхового тарифу) здійснюється шляхом укладення між Страхувальником (споживачем) та Страховиком додаткового договору (угоди) до договору страхування.