Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
1.3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул.. Обсерваторна 17 А
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
1.5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
2.1. 02.04.2014 р. Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (протокол № 8 засiдання Наглядової ради вiд 02.04.2014 р.) прийнято рішення про:
1) припинення повноважень складу Правління Товариства, а саме: Президента Товариства, який згідно Статуту Товариства одночасно є Головою правління Товариства – Тарасенко Сергія Вадимовича  та Членів Правління: Літвінова Анатолія Вікторовича , Карагаєва Павла Анатолійовича  у зв’язку iз закінченням у 2014 році строку дії їх повноважень згідно Статуту Товариства і Члена Правління Матвійчук Зої Володимирівни  у зв’язку з переобранням складу Правління. Тарасенко С.В., Літвінов А.В., Карагаєв П.А., Матвійчук З.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк протягом якого Тарасенко С.В., Літвінов А.В., Карагаєв П.А. перебували у складі Правління Товариства – з 16.05.2011р. по 02.04.14р. Строк протягом якого Матвійчук З.В. перебувала у складі Правління Товариства – з 03.02.2014 р. по 02.04.14р.;
2) обрання Президентом Товариства (Головою Правління) – Тарасенко Сергія Вадимовича, а Членами Правління: Літвінова Анатолія Вікторовича; Карагаєва Павла Анатолійовича; Бунецьку Юлію Дмитрівну; Матвійчук Зою Володимирівну. Тарасенко С.В. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Президент АСК «ОМЕГА»;  Літвінов А.В. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: віце-Президент, директор дирекції зі страхування АСК «ОМЕГА»; Протягом останніх п’яти років Карагаєв П.А. обіймав наступні посади: директор з корпоративних продажів Дирекції з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА»; віце-президент, директор з корпоративних продажів Дирекції з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА»; Бунецька Ю.Д. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: головний бухгалтер Фінансової дирекції АСК «ОМЕГА»; Матвійчук З.В. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: начальник Управління супроводу та забезпечення страхової та господарської діяльності ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»; директор дирекції юридичного супроводу АСК «ОМЕГА». Тарасенко С.В., Літвінов А.В., Карагаєв П.А., Бунецька Ю.Д., Матвійчук З.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Президент Тарасенко Сергій Вадимович.

АСК “Омега” – Генеральний страховий партнер Spartan Race Ukraine 2020.

11.09.2020

Новий офіс страхової компанії «ОМЕГА»

07.09.2020

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та АСК «Омега» уклали договір про співпрацю

03.08.2020

Клієнт АСК «ОМЕГА» отримав відшкодування в сумі 339 904,67 гривень

26.06.2020