Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
1.3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул.. Обсерваторна 17 А
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
1.5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
2.1. 02.04.2014 р. Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (протокол № 8 засiдання Наглядової ради вiд 02.04.2014 р.) прийнято рішення про:
1) припинення повноважень складу Правління Товариства, а саме: Президента Товариства, який згідно Статуту Товариства одночасно є Головою правління Товариства – Тарасенко Сергія Вадимовича  та Членів Правління: Літвінова Анатолія Вікторовича , Карагаєва Павла Анатолійовича  у зв’язку iз закінченням у 2014 році строку дії їх повноважень згідно Статуту Товариства і Члена Правління Матвійчук Зої Володимирівни  у зв’язку з переобранням складу Правління. Тарасенко С.В., Літвінов А.В., Карагаєв П.А., Матвійчук З.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк протягом якого Тарасенко С.В., Літвінов А.В., Карагаєв П.А. перебували у складі Правління Товариства – з 16.05.2011р. по 02.04.14р. Строк протягом якого Матвійчук З.В. перебувала у складі Правління Товариства – з 03.02.2014 р. по 02.04.14р.;
2) обрання Президентом Товариства (Головою Правління) – Тарасенко Сергія Вадимовича, а Членами Правління: Літвінова Анатолія Вікторовича; Карагаєва Павла Анатолійовича; Бунецьку Юлію Дмитрівну; Матвійчук Зою Володимирівну. Тарасенко С.В. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Президент АСК «ОМЕГА»;  Літвінов А.В. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: віце-Президент, директор дирекції зі страхування АСК «ОМЕГА»; Протягом останніх п’яти років Карагаєв П.А. обіймав наступні посади: директор з корпоративних продажів Дирекції з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА»; віце-президент, директор з корпоративних продажів Дирекції з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА»; Бунецька Ю.Д. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: головний бухгалтер Фінансової дирекції АСК «ОМЕГА»; Матвійчук З.В. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: начальник Управління супроводу та забезпечення страхової та господарської діяльності ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»; директор дирекції юридичного супроводу АСК «ОМЕГА». Тарасенко С.В., Літвінов А.В., Карагаєв П.А., Бунецька Ю.Д., Матвійчук З.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Президент Тарасенко Сергій Вадимович.

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022