Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"

1.2. Код за ЄДРПОУ: 21626809

1.3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул.. Обсерваторна 17 А

1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65

1.5. Електронна поштова адреса: mzv@omega.ua

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua

1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

2.1. 14.09.2018 р. Наказом т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 100-ОС вiд 14.09.2018 р.) прийнято рішення про: припинення повноважень головного бухгалтера фінансової дирекції АСК «ОМЕГА» (далі – Товариство) Пижової Оксани Сергіївни з 17 вересня 2018 року, у зв’язку ії переведенням на іншу посаду. Пижова Оксана Сергіївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого перебувала на посаді головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства – з 03.06.2016р. по 14.09.18р.;

2.2. 14.09.2018 р. Наказом т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 101-ОС вiд 14.09.2018 р.) прийнято рішення про: прийняття на посаду головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства з 17 вересня 2018 року Дзюбу Ірину Вікторівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) . Дзюба І.В. часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк призначення на посаду – безстроково. Протягом останніх п’яти років Дзюба І.В. обіймала наступні посади: 02.01.2013 – 05.01.2015 Директор департаменту та супроводження договорів страхування ТДВ «Альянс Україна» , 05.01.2015-13.09.2018 Директор Департаменту операційно-адміністративної діяльності ТДВ «Альянс Україна»

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.

Страхова компанія «ОМЕГА» оскаржує рішення НБУ про відкликання ліцензії

28.04.2023

Акція для абонентів «Київстар»

25.12.2022

З Новим Роком!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 років!

10.11.2022