Сообщение о возникновении особенной информации эмитента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «ОМЕГА»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 21626809

1.3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул.. Обсерваторна 17 А

1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65

1.5. Електронна поштова адреса: mzv@omega.ua

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua

1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

2.1. 14.09.2018 р. Наказом т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 100-ОС вiд 14.09.2018 р.) прийнято рішення про: припинення повноважень головного бухгалтера фінансової дирекції АСК «ОМЕГА» (далі – Товариство) Пижової Оксани Сергіївни з 17 вересня 2018 року, у зв’язку ії переведенням на іншу посаду. Пижова Оксана Сергіївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого перебувала на посаді головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства – з 03.06.2016р. по 14.09.18р.;

2.2. 14.09.2018 р. Наказом т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 101-ОС вiд 14.09.2018 р.) прийнято рішення про: прийняття на посаду головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства з 17 вересня 2018 року Дзюбу Ірину Вікторівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) . Дзюба І.В. часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк призначення на посаду — безстроково. Протягом останніх п’яти років Дзюба І.В. обіймала наступні посади: 02.01.2013 – 05.01.2015 Директор департаменту та супроводження договорів страхування ТДВ «Альянс Україна» , 05.01.2015-13.09.2018 Директор Департаменту операційно-адміністративної діяльності ТДВ «Альянс Україна»

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.

АСК «Омега» выплатила 110 000 грн. по Договору добровольного медицинского страхования

12.12.2019

АСК «Омега» выплатила 40 000 грн. по Договору добровольного медицинского страхования

04.12.2019

АСК «Омега» выплатила возмещение в сумме 334 889,06 грн. по договору КАСКО

28.11.2019

АСК «Омега» выплатила возмещение в сумме 229 796,97 грн. по договору КАСКО

21.11.2019