Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА»
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809)
Місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А
Наглядова рада АСК «ОМЕГА” повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 березня  2013 року за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А о 10.00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників (учасників) відбудеться 29 березня 2013 року в приміщенні АСК «ОМЕГА”. Початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення о 09 год.45 хв.
Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів встановлено 20 лютого 2013 р.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах встановлено 25 березня 2013 року.
Порядок денний
1.       Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2.       Фінансові результати переходу Товариства на МСФЗ з 01.01.2012 року та затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
3.       Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4.       Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2012 році.
5.       Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2012 році.
6.       Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2012 рік.
7.       Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.
Реєстрація акціонерів відбудеться за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представника акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства України).
Матеріали (інформація) щодо порядку денного чергових загальних зборів та матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам АСК «ОМЕГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А, Дирекція юридичного супроводу, у робочі дні з 10-00 до 16-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Президент Тарасенко С.В.
Довідки за телефонами (044) 272 17 65
                                                            Президент Товариства Тарасенко С.В.
 

АСК «Омега» виплатила 110 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

12.12.2019

АСК «Омега» виплатила 40 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

04.12.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 334 889,06 грн. за договором КАСКО

28.11.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 229 796,97 грн. за договором КАСКО

21.11.2019