Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА»
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809)
Місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А
Наглядова рада АСК «ОМЕГА” повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 березня  2013 року за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А о 10.00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників (учасників) відбудеться 29 березня 2013 року в приміщенні АСК «ОМЕГА”. Початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення о 09 год.45 хв.
Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів встановлено 20 лютого 2013 р.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах встановлено 25 березня 2013 року.
Порядок денний
1.       Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2.       Фінансові результати переходу Товариства на МСФЗ з 01.01.2012 року та затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
3.       Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4.       Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2012 році.
5.       Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2012 році.
6.       Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2012 рік.
7.       Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.
Реєстрація акціонерів відбудеться за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представника акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства України).
Матеріали (інформація) щодо порядку денного чергових загальних зборів та матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам АСК «ОМЕГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А, Дирекція юридичного супроводу, у робочі дні з 10-00 до 16-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Президент Тарасенко С.В.
Довідки за телефонами (044) 272 17 65
                                                            Президент Товариства Тарасенко С.В.
 

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022