Страховій компанії “Омега” присвоєно рейтинг фінансової стійкості “uaAins” за національною шкалою

Рейтингове агентство «Кредит Рейтинг» присвоїло АСК «Омега» рейтинг фінансової стійкості на рівні "uaAins" (високий рівень надійності).

Для проведення процедури рейтингування РА «Кредит Рейтинг» використовувало повну фінансову звітність страховика за період 2006-2009 рр. і 3-х кварталів 2010р., а також надану АСК «Омега» внутрішню інформацію. Були проаналізовані всі аспекти діяльності страхової компанії за даний період.

На прийняття рішення про присвоєння високого рейтингу вплинув цілий ряд факторів – значний рівень забезпеченості страхової діяльності власним капіталом, високі показники ефективності діяльності протягом останніх 5 років, що дозволило компанії істотно збільшити обсяг власного капіталу.
Серед позитивних факторів, які вплинули на рейтингову оцінку, агентство відзначило низьке значення комбінованого показника збитковості, достатню диверсифікацію активів, якими представлені страхові резерви, низький рівень боргового навантаження компанії.

У рейтинговому звіті було зазначено, що в результаті активного розвитку компанії протягом останніх 4-х років АСК «Омега» увійшла в у ТОП-20 страхових компаній України за обсягом страхового портфеля і в ТОП-5 українських страховиків за розміром активів власного капіталу. За результатами численних досліджень, проведених різними ЗМІ, в тому числі і міжнародними, «Омега» зайняла лідируючі позиції на ринку страхових послуг України за рівнем надійності, кліентоорієнтованності та конкурентоспроможності. За даними Insuranse Top, АСК «Омега» входить в першу двадцятку системоутворюючих страхових компаній, які мають суттєвий вплив на розвиток вітчизняного страхового ринку.

Аналітики РА «Кредит Рейтинг» зробили висновок, що, незважаючи на кризові явища, які відбуваються на фінансовому ринку України в цілому, АСК «Омега» демонструє високі показники рентабельності, стабільну динаміку фінансових результатів і має високу здатність своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за власними зобов'язаннями.
 

АСК «ОМЕГА» — 27 років!

10.11.2021

АСК «ОМЕГА» виплатила страхове відшкодування в розмірі 546753,44 гривень

29.09.2021

Електромобілі в ремонті виявилися значно дорожче бензинових авто

28.09.2021

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування по полісу ОСЦПВ в розмірі 130 000 гривень

16.09.2021