Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://www.omega.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
03.04.2017 року Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (Протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 03.04.2017 р.) прийнято рішення про:
1) припинення повноважень т.в.о. Президента та членів Правління, а саме::
– тимчасово виконуючого обов’язки Президента Товариства, який згідно Статуту Товариства одночасно є Головою правління Товариства – Карагаєва Павла Анатолійовича (паспорт серії МО №  002058, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України у Херсонській області 20.09.1995р.) у зв’язку iз переобранням складу Правління. Карагаєв П.А. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Карагаєв П.А. перебував у складі Правління АСК «ОМЕГА»: з 02.04.2014р.до 15.08.2014р. – член Правління;  з 15.08.2014 по 02.04.17р.- т.в.о. Президента;
– члена Правління Літвінова Анатолія Вікторовича (паспорт серії СО № 053022, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 березня 1999 р.), у зв’язку iз закінченням у 2017 році строку дії повноважень члена Правління згідно Статуту Товариства. Літвінов А.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Літвінов А.В. перебував у складі Правління Товариства  – з 02.04.2014р. по 02.04.17р.;
– члена Правління Матвійчук Зої Володимирівни (паспорт серія СТ № 235453, виданий Броварським МВГУ МВС України в Київській обл. 20 січня 2011р.) у зв’язку iз закінченням у 2017 році строку дії повноважень члена Правління згідно Статуту Товариства. Матвійчук З.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Матвійчук З.В. перебувала у складі Правління Товариства  – з 02.04.2014р. по 02.04.17р.;
– члена Правління Бунецької Юлії Дмитрівни (паспорт серії СН № 099450, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08 лютого 1996 року) у зв’язку iз закінченням у 2017 році строку дії повноважень члена Правління згідно Статуту Товариства. Бунецька Ю.Д. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Бунецька Ю.Д. перебувала у складі Правління Товариства  – з 02.04.2014р. по 02.04.17р.;
2) обрання тимчасово виконуючим обов’язки Президента Товариства (Голови Правління):
– Карагаєва Павла Анатолійовича (паспорт серії МО №  002058, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України у Херсонській області 20.09.1995р.). Протягом останніх п’яти років Карагаєв П.А. обіймав наступні посади: віце-президент, директор з корпоративних продажів Дирекції з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА»; т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА». Карагаєв П.А. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки;
а членами Правління:
– Літвінова Анатолія Вікторовича (паспорт серії СО № 053022, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 березня 1999 р.). Літвінов А.В. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: віце-Президент, директор дирекції зі страхування АСК «ОМЕГА». Літвінов А.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.
 – Бунецьку Юлію Дмитрівну (паспорт серії СН № 099450, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08 лютого 1996 року). Бунецька Ю.Д. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: головний бухгалтер Фінансової дирекції АСК «ОМЕГА»; віце Президент – Директор з фінансів АСК «ОМЕГА». Бунецька Ю.Д. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.
– Матвійчук Зою Володимирівну (паспорт серія СТ № 235453, виданий Броварським МВГУ МВС України в Київській обл. 20 січня 2011р.). Матвійчук З.В. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: директор дирекції юридичного супроводу АСК «ОМЕГА». Матвійчук З.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.
 
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.
 

Страхова компанія «ОМЕГА» оскаржує рішення НБУ про відкликання ліцензії

28.04.2023

Акція для абонентів «Київстар»

25.12.2022

З Новим Роком!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 років!

10.11.2022