Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:Приватне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “ОМЕГА”
  2. Код за ЄДРПОУ:21626809
  3. Місцезнаходження:04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
  4. Міжміський код, телефон та факс:(044)272-17-65, факс (044)272-17-65
  5. Електронна поштова адреса:kul@omega.ua
  6. Адреса сторінкив мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
  7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

27.04.2018 року черговими загальними зборами акціонерів АСК «ОМЕГА» (Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 1/18 вiд 27.04.2018 року) прийнято рішення про:

1) припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:

– Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку iз заявою Таранець С.Й. від 01 березня 2018 року про дострокове припинення її повноважень. Таранець С.Й. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. по 27.04.18р.;

– Артеменко Олега Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку iз переобранням складу Наглядової ради. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. по 27.04.18р.;

– Гутіної Валерії Борисівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку iз переобранням складу Наглядової ради. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. по 27.04.18р.;

2) обрання членами Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:

– Тарасенко Сергія Вадимовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Протягом останніх п’яти років Тарасенко С.В. обіймав наступні посади: з 02.08.2007р. по 15.08.2014 р. – Президент АСК “ОМЕГА”; з 05.05.2015 р. по 18.08.2015 р. – Радник голови Наглядової ради ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія”. З 22.03.2018 р. – Радник голови Наглядової ради АСК “ОМЕГА”. Тарасенко С.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Тарасенко С.В. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» – ПрАТ «Росава». Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки

– Гутіної Валерії Борисівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Гутіна В.Б. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: заступник директора з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА» – з 01.02.97р. по т.ч. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гутіна В.Б. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» – ПрАТ «Ділові партнери». Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки

– Артеменко Олега Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Артеменко О.О. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Банк «Фінанси та Кредит», начальник управління адміністрування операцій з ЦП; ПрАТ «Ділові Партнери», заступник директора з корпоративних питань. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Артеменко О.О. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» – ПАТ «Київмедпрепарат».Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.

ІІІ. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
  2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.

Страхова компанія «ОМЕГА» оскаржує рішення НБУ про відкликання ліцензії

28.04.2023

Акція для абонентів «Київстар»

25.12.2022

З Новим Роком!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 років!

10.11.2022