Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:Приватне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “ОМЕГА”
  2. Код за ЄДРПОУ:21626809
  3. Місцезнаходження:04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
  4. Міжміський код, телефон та факс:(044)272-17-65, факс (044)272-17-65
  5. Електронна поштова адреса:kul@omega.ua
  6. Адреса сторінкив мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
  7. Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

27.04.2018 року черговими загальними зборами акціонерів АСК «ОМЕГА» (Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 1/18 вiд 27.04.2018 року) прийнято рішення про:

1) припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:

– Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку iз заявою Таранець С.Й. від 01 березня 2018 року про дострокове припинення її повноважень. Таранець С.Й. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. по 27.04.18р.;

– Артеменко Олега Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку iз переобранням складу Наглядової ради. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. по 27.04.18р.;

– Гутіної Валерії Борисівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку iз переобранням складу Наглядової ради. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. по 27.04.18р.;

2) обрання членами Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:

– Тарасенко Сергія Вадимовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Протягом останніх п’яти років Тарасенко С.В. обіймав наступні посади: з 02.08.2007р. по 15.08.2014 р. – Президент АСК “ОМЕГА”; з 05.05.2015 р. по 18.08.2015 р. – Радник голови Наглядової ради ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія”. З 22.03.2018 р. – Радник голови Наглядової ради АСК “ОМЕГА”. Тарасенко С.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Тарасенко С.В. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» – ПрАТ «Росава». Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки

– Гутіної Валерії Борисівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Гутіна В.Б. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: заступник директора з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА» – з 01.02.97р. по т.ч. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гутіна В.Б. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» – ПрАТ «Ділові партнери». Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки

– Артеменко Олега Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Артеменко О.О. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Банк «Фінанси та Кредит», начальник управління адміністрування операцій з ЦП; ПрАТ «Ділові Партнери», заступник директора з корпоративних питань. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Артеменко О.О. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» – ПАТ «Київмедпрепарат».Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.

ІІІ. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
  2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.

АСК «Омега» виплатила 110 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

12.12.2019

АСК «Омега» виплатила 40 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

04.12.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 334 889,06 грн. за договором КАСКО

28.11.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 229 796,97 грн. за договором КАСКО

21.11.2019