Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
1.3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул.. Обсерваторна 17 А
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
1.5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 
2. Текст повідомлення
2.1. 15.05.2014 р. Наказом Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 61-ОС вiд 15.05.2014 р.) прийнято рішення про:
припинення повноважень головного бухгалтера фінансової дирекції АСК «ОМЕГА» (далі – Товариство) Бунецької Юлії Дмитрівни, у зв’язку із переведенням її з посади головного бухгалтера Товариства на посаду віце-президента, директора з фінансів фінансової дирекції Товариства. Бунецька Юлія Дмитрівна часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого перебувала на посаді головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства – з 07.12.2009р. по 15.05.14р.;
2.2. 15.05.2014 р. Наказом Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 62-ОС вiд 15.05.2014 р.) прийнято рішення про: призначення на посаду головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства Пузакова Ростислава Сергійовича. Пузаков Р.С. часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк призначення на посаду – безстроково. Протягом останніх п’яти років Пузаков Р.С. обіймав наступні посади: генеральний директор СП ТОВ „ФтаК лізинг”.
 
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Президент Тарасенко Сергій Вадимович.

АСК “ОМЕГА” забезпечує стабільні виплати по ОСАГО в умовах карантину

19.05.2020

Чому у ДТП з пішоходом зазвичай винен водій?

08.05.2020

За 1 квартал 2020 року АСК “Омега” виплатила страхових відшкодувань на суму більше 10 млн. грн.

01.04.2020

АСК «Омега» виплатила 110 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

12.12.2019