Повідомлення про проведення загальних зборів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 31 березня 2015 року о 10.00 годині за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А (головний офіс) відбудуться чергові загальні збори акціонерів АСК «ОМЕГА”.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення о 09 год.45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 березня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.       Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2.       Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2014 році.
5.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2014 році.
6.       Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7.       Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: матеріали (інформація) щодо порядку денного чергових загальних зборів та матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам АСК «ОМЕГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А, дирекція юридичного супроводу, у робочі дні з 10-00 до 16-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  т.в.о. Президента Карагаєв П.А. Реєстрація акціонерів відбудеться за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представника акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства України).

Страхова компанія «ОМЕГА» оскаржує рішення НБУ про відкликання ліцензії

28.04.2023

Акція для абонентів «Київстар»

25.12.2022

З Новим Роком!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 років!

10.11.2022