Сообщение о возникновении особенной информации эмитента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «ОМЕГА»
2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
5. Електронна поштова адреса: mzv@omega.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://www.omega.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
07.06.2018 року Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (Протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 07.06.2018 р.) прийнято рішення про:
1) припинення повноважень члена Правління, а саме:
— члена Правління Літвінова Анатолія Вікторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку із звільненням за власним бажанням. Літвінов А.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Літвінов А.В. перебував у складі Правління Товариства  – з 03.04.2017р. по 07.06.18р.
2) призначення  членами Правління:
— Пушкаря Олександра Миколайовича  (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пушкарь О.М.  протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: з 18.03.2011 працює в АСК «ОМЕГА» на посаді Начальник управління претензійно-позовної роботи Дирекції юридичного супроводу  АСК «ОМЕГА». Пушкарь О.М.  часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» — з  07.06.2018р. по 03.04.2020р.
— Пікалову Ларису Віталіївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пікалова Л.В. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: 1) 31.08.2012-10.04.2013 ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу» (з 31.08.2012 директор департаменту продажу та маркетингу; з 20.12.2012 Віце- президент з розвитку); 2) 02.09.2013-11.02.2015 ТДВ «Домінанта» (з 02.09.2013 Заступник Директора з розвитку регіональної мережі; з 21.02.2014 Перший заступник Директора; з 05.01.2015 Директор з продажів); 3) 08.07.2015 по теперішній час ПрАТ АСК «ОМЕГА» (з 08.07.2015 Радник Президента з питань розвитку регіональної мережі адміністративно-управлінського апарату; з 01.06.2016 Директор Київської дирекції час ПрАТ АСК «ОМЕГА» по теперішній час) . Пікалова Л.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» — з  07.06.2018р. по 03.04.2020р.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022