Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
1.3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул.. Обсерваторна 17 А
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
1.5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
2.1. 31.03.2014 р. черговими загальними зборами акціонерів АСК «ОМЕГА» (Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 1/14 вiд 31.03.2014 р.) прийнято рішення про:
1)  припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «ОМЕГА»: Годлевської Світлани Йосипівни, Бунецької Юлії Дмитрівни; Гутіної Валерії Борисівни у зв’язку iз закінченням строку дії їх повноважень згідно Статуту. Годлевська С.Й., Бунецька Ю.Д., Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк протягом якого перебували у складі Наглядової ради – з 31.03.2011р. по 31.03.14р.;
2) обрання членами Наглядової ради АСК «ОМЕГА» Годлевської Світлани Йосипівни, Гутіної Валерії Борисівни, Артеменко Олега Олександровича. Протягом останніх п’яти років Годлевська С.Й. обіймала наступні посади: з 08.09.2008р. – по т.ч. – начальник сектору АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; Гутіна В.Б. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: заступник директора з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА» — з 01.02. 97р. по т.ч.; Артеменко О.О. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Банк «Фінанси та Кредит», начальник управління адміністрування операцій з ЦП; ПрАТ «Ділові Партнери», заступник директора з корпоративних питань. Годлевська С.Й., Гутіна В.Б., Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки.;
3) припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА» Ландиги Світлани Олексіївни, Ананьєвої Аліни Анатоліївни; Примушко Віктора Євгеновича у зв’язку iз закінченням строку дії їх повноважень згідно Статуту. Ландига С.О., Ананьєва А.А., Примушко В.Є. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк протягом якого перебували у складі Ревізійної комісії – з 31.03.2011р. по 31.03.14р.;
4) обрання членами Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА» Ландиги Світлани Олексіївни, Ананьєвої Аліни Анатоліївни; Примушко Віктора Євгеновича. Протягом останніх п’яти років Ландига С.О. обіймала наступні посади: начальник управління планування та економічного аналізу АСК «ОМЕГА»; Ананьєва А.А. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: начальник Управління супроводження договорів страхування АСК «ОМЕГА». Примушко В.Є. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: керуючий справами Управління справами АСК «ОМЕГА». Ландига С.О., Ананьєва А.А., Примушко В.Є. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Президент Тарасенко Сергій Вадимович.

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022