Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

                            Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
                                        1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
1.3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул.. Обсерваторна 17 А
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
1.5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://www.omega.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
                                        2. Текст повідомлення
2.1. 18.05.2016 р. Наказом т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 70-ОС вiд 18.05.2016 р.) прийнято рішення про: припинення повноважень головного бухгалтера фінансової дирекції АСК «ОМЕГА» (далі – Товариство) Пузакова Ростислава Сергійовича з 02 червня 2016 року, у зв’язку із його звільненням за власним бажанням. Пузаков Ростислав Сергійович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого перебуває на посаді головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства  – з 15.05.2014р. по 02.06.16р.;
2.2. 18.05.2016 р. Наказом т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 71-ОС вiд 18.05.2016 р.) прийнято рішення про: переведення на посаду головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства з 03 червня 2016 року Пижову Оксану Сергіївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з посади начальника управління бухгалтерського обліку Фінансової дирекції Товариства. Пижова О.С. часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк призначення на посаду — безстроково. Протягом останніх п’яти років Пижова О.С. обіймала наступні посади: начальник управління бухгалтерського обліку Фінансової дирекції Товариства.

                                            3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022