Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://www.omega.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
03.04.2017 року Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (Протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 03.04.2017 р.) прийнято рішення про:
1) припинення повноважень т.в.о. Президента та членів Правління, а саме::
– тимчасово виконуючого обов’язки Президента Товариства, який згідно Статуту Товариства одночасно є Головою правління Товариства – Карагаєва Павла Анатолійовича (паспорт серії МО №  002058, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України у Херсонській області 20.09.1995р.) у зв’язку iз переобранням складу Правління. Карагаєв П.А. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Карагаєв П.А. перебував у складі Правління АСК «ОМЕГА»: з 02.04.2014р.до 15.08.2014р. – член Правління;  з 15.08.2014 по 02.04.17р.- т.в.о. Президента;
– члена Правління Літвінова Анатолія Вікторовича (паспорт серії СО № 053022, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 березня 1999 р.), у зв’язку iз закінченням у 2017 році строку дії повноважень члена Правління згідно Статуту Товариства. Літвінов А.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Літвінов А.В. перебував у складі Правління Товариства  – з 02.04.2014р. по 02.04.17р.;
– члена Правління Матвійчук Зої Володимирівни (паспорт серія СТ № 235453, виданий Броварським МВГУ МВС України в Київській обл. 20 січня 2011р.) у зв’язку iз закінченням у 2017 році строку дії повноважень члена Правління згідно Статуту Товариства. Матвійчук З.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Матвійчук З.В. перебувала у складі Правління Товариства  – з 02.04.2014р. по 02.04.17р.;
– члена Правління Бунецької Юлії Дмитрівни (паспорт серії СН № 099450, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08 лютого 1996 року) у зв’язку iз закінченням у 2017 році строку дії повноважень члена Правління згідно Статуту Товариства. Бунецька Ю.Д. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Бунецька Ю.Д. перебувала у складі Правління Товариства  – з 02.04.2014р. по 02.04.17р.;
2) обрання тимчасово виконуючим обов’язки Президента Товариства (Голови Правління):
– Карагаєва Павла Анатолійовича (паспорт серії МО №  002058, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України у Херсонській області 20.09.1995р.). Протягом останніх п’яти років Карагаєв П.А. обіймав наступні посади: віце-президент, директор з корпоративних продажів Дирекції з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА»; т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА». Карагаєв П.А. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки;
а членами Правління:
– Літвінова Анатолія Вікторовича (паспорт серії СО № 053022, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19 березня 1999 р.). Літвінов А.В. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: віце-Президент, директор дирекції зі страхування АСК «ОМЕГА». Літвінов А.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.
 – Бунецьку Юлію Дмитрівну (паспорт серії СН № 099450, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08 лютого 1996 року). Бунецька Ю.Д. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: головний бухгалтер Фінансової дирекції АСК «ОМЕГА»; віце Президент – Директор з фінансів АСК «ОМЕГА». Бунецька Ю.Д. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.
– Матвійчук Зою Володимирівну (паспорт серія СТ № 235453, виданий Броварським МВГУ МВС України в Київській обл. 20 січня 2011р.). Матвійчук З.В. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: директор дирекції юридичного супроводу АСК «ОМЕГА». Матвійчук З.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.
 
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.
 

АСК «Омега» виплатила 110 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

12.12.2019

АСК «Омега» виплатила 40 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

04.12.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 334 889,06 грн. за договором КАСКО

28.11.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 229 796,97 грн. за договором КАСКО

21.11.2019