Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Акцiонерна страхова компанiя “ОМЕГА”
2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
5. Електронна поштова адреса: mzv@omega.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://www.omega.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
07.06.2018 року Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (Протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 07.06.2018 р.) прийнято рішення про:
1) припинення повноважень члена Правління, а саме:
– члена Правління Літвінова Анатолія Вікторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв’язку із звільненням за власним бажанням. Літвінов А.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Літвінов А.В. перебував у складі Правління Товариства  – з 03.04.2017р. по 07.06.18р.
2) призначення  членами Правління:
– Пушкаря Олександра Миколайовича  (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пушкарь О.М.  протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: з 18.03.2011 працює в АСК «ОМЕГА» на посаді Начальник управління претензійно-позовної роботи Дирекції юридичного супроводу  АСК «ОМЕГА». Пушкарь О.М.  часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – з  07.06.2018р. по 03.04.2020р.
– Пікалову Ларису Віталіївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пікалова Л.В. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: 1) 31.08.2012-10.04.2013 ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу» (з 31.08.2012 директор департаменту продажу та маркетингу; з 20.12.2012 Віце- президент з розвитку); 2) 02.09.2013-11.02.2015 ТДВ «Домінанта» (з 02.09.2013 Заступник Директора з розвитку регіональної мережі; з 21.02.2014 Перший заступник Директора; з 05.01.2015 Директор з продажів); 3) 08.07.2015 по теперішній час ПрАТ АСК «ОМЕГА» (з 08.07.2015 Радник Президента з питань розвитку регіональної мережі адміністративно-управлінського апарату; з 01.06.2016 Директор Київської дирекції час ПрАТ АСК «ОМЕГА» по теперішній час) . Пікалова Л.В. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління АСК «ОМЕГА» – з  07.06.2018р. по 03.04.2020р.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.

АСК «Омега» виплатила 110 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

12.12.2019

АСК «Омега» виплатила 40 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

04.12.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 334 889,06 грн. за договором КАСКО

28.11.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 229 796,97 грн. за договором КАСКО

21.11.2019