Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

                            Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
                                        1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
1.3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул.. Обсерваторна 17 А
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
1.5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://www.omega.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
                                        2. Текст повідомлення
2.1. 18.05.2016 р. Наказом т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 70-ОС вiд 18.05.2016 р.) прийнято рішення про: припинення повноважень головного бухгалтера фінансової дирекції АСК «ОМЕГА» (далі – Товариство) Пузакова Ростислава Сергійовича з 02 червня 2016 року, у зв’язку із його звільненням за власним бажанням. Пузаков Ростислав Сергійович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого перебуває на посаді головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства  – з 15.05.2014р. по 02.06.16р.;
2.2. 18.05.2016 р. Наказом т.в.о. Президента АСК «ОМЕГА» (Наказ № 71-ОС вiд 18.05.2016 р.) прийнято рішення про: переведення на посаду головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства з 03 червня 2016 року Пижову Оксану Сергіївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з посади начальника управління бухгалтерського обліку Фінансової дирекції Товариства. Пижова О.С. часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк призначення на посаду – безстроково. Протягом останніх п’яти років Пижова О.С. обіймала наступні посади: начальник управління бухгалтерського обліку Фінансової дирекції Товариства.

                                            3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Т.в.о. Президента Карагаєв Павло Анатолійович.

За 1 квартал 2020 року АСК “Омега” виплатила страхових відшкодувань на суму більше 10 млн. грн.

01.04.2020

АСК «Омега» виплатила 110 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

12.12.2019

АСК «Омега» виплатила 40 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

04.12.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 334 889,06 грн. за договором КАСКО

28.11.2019