Гаряча лінія

0 800 30 10 10
Замовити дзвінок

Українська

Розумні рішення в страхуванні

Ми з вами з 1994 року

uk

ru

Процедура проведення тендеру з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АСК «ОМЕГА»

ОГОЛОШЕННЯ

 

про проведення вибору суб’єкта аудиторської діяльності (АУДИТОРА), який може бути визначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за період 2019 рік для фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА»

Скорочена назва: АСК «ОМЕГА»

код за ЄДРПОУ 21626809

Платник податку на прибуток на загальних умовах

Юридична (фактична) адреса: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17-А

Контактні телефони : +38 (044) 486-68-16, 486-68-81

 

Дата складання: 19 листопада 2019 9:00
Прийом пропозицій до: 27 листопада 2019 18:00
Дата проведення ТЕНДЕРУ: 29 листопада 2019 15:00
(число) (місяць) (рік) (час)

 

ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРУ Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає отримання АСК «ОМЕГА» таких аудиторських послуг:

1) аудиторська перевірка фінансової звітності АСК «ОМЕГА» за рік, що закінчується 31.12.2019;

2) аудиторська перевірка Звіту про управління АСК «ОМЕГА» за 2019 рік;

3) аудиторська перевірка страхової звітності АСК «ОМЕГА» за рік, що закінчується 31.12.2019.

КРИТЕРІЇ ЗАЛУЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ У ТЕНДЕРІ можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають наступним критеріям:

 

1.              У ТЕНДЕРІ можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим «ЗАКОНОМ УКРАЇНИ про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 9, ст.50) (Цей Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні) (щорічно необхідно проводити моніторинг змін Закону і вимог) до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству;

2.              відповідають вимогам, встановленим Законом про аудит до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

3.              включені до Окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

4.              мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів;

5.              мають добру репутацію (відсутні випадки застосування протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);

6.              можуть підтримувати достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону про аудит (за основним місцем роботи має працювати не менше 6 аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 15 осіб, з яких щонайменше 3 особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

7.              відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності;

8.              за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

9.              не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг [вказати необхідне скорочення: Товариству / Компанії / Підприємству];

10.          відсутні обмеження щодо надання послуг, передбачених статтею 27 Закону про аудит;

11.          мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

12.          щорічна загальна сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності не перевищує 15% загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес, впродовж п’яти років поспіль;

13.          пройшли обов’язковий контроль якості аудиторських послуг, що підтверджено відповідним документом Комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України;

14.          повинен мати досвід надання аудиторських послуг підприємствам відповідної галузі, зокрема здійснення не менше двох завдань з аудиту для таких підприємств протягом останніх трьох років.

Вимоги та критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності можуть конкретизуватися в конкурсній документації (Інформаційному оголошенні).

 

Згідно з принципом конфіденційності та професійної таємниці суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час надання аудиторських послуг, не розголошувати відомостей, до яких вони мають доступ під час надання аудиторських послуг, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб. Строк зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації може бути визначений договором.

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТЕНДЕРУ НАСТУПНІ КРИТЕРІЇ 1.    ціна з урахуванням усіх податків, зборів та передбачених законодавством відрахувань;

2.    досвід надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес;

3.    професійна репутація суб’єкта аудиторської діяльності;

4.    інші критерії відбору відповідно до умов тендерної документації та чинного законодавства.

ДЛЯ УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ ПОДАЮТЬСЯ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ 1.    Заявка на участь у ТЕНДЕРІ підтвердні документи (у разі потреби)

2.    Опитувальний лист – анкета учасника ТЕНДЕРА підтвердні документи (у разі потреби)

3.    Комерційна пропозиція УЧАСНИКА підтвердні документи (у разі потреби)

4.    Зразок згоди особи на обробку персональних даних.

 

Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

 

Конкурсні пропозиції подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації у паперовій формі, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта (за наявності).

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ

 

Конкурсні пропозиції подаються учасниками у паперовому вигляді особисто, надсилаються на електронну пошту або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На ТЕНДЕР з відбору суб’єктів аудиторської діяльності» (самостійна особиста  доставка Учасника ТЕНДЕРУ / засобами електронного зв’язку (з обов’язковою заміною на оригінали документів) / засобами поштового зв’язку (УКРПОШТА, НОВА ПОШТА, тощо) / засобами кур’єрського зв’язку ) до дати, що вказана в цьому ОГОЛОШЕННІ в полі «Прийом пропозицій до:» включно на електронну адресу div@omega.ua / на поштову адресу 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17-А.

Про прийняте рішення АУДИТОРСЬКИМ КОМІТЕТОМ АСК «ОМЕГА» про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, учасники ТЕНДЕРУ інформуються шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті АСК «ОМЕГА» в мережі Інтернет, а також засобами електронної пошти.

Додатки:

  • Заявка на участь у ТЕНДЕРІ підтвердні документи (у разі потреби)
  • Опитувальний лист – анкета учасника ТЕНДЕРА підтвердні документи (у разі потреби)
  • Комерційна пропозиція УЧАСНИКА підтвердні документи (у разі потреби)
  • Зразок згоди особи на обробку персональних даних.

 

Контактна особа: Головний бухгалтер АСК «ОМЕГА», Дзюба Ірина Вікторівна, div@omega.ua, +380676579003.

 

АСК «ОМЕГА» заздалегідь вдячна за вашу зацікавленість щодо участі у ТЕНДЕРІ.

 

 

*Процедури та умови проведення ТЕНДЕРУ детально викладені в Процедурі проведення тендеру з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АСК «ОМЕГА» (розміщується на сайті у вигляді посилання на ПРОЦЕДУРУ).

 

Процедура проведення тендеру з відбору суб’єктів аудиторської діяльності_АСК «ОМЕГА»

Процес тендера_додаток 3.01_ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ТЕНДЕРІ

Процес тендера_додаток 3_АНКЕТА УЧАСНИКА ТЕНДЕРА

Процес тендера_додаток 4_КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА ТЕНДЕРА

Процес тендера_додаток 5_ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ